the5fire

关注Python、Django、Vim、Linux、Web开发、团队管理和互联网--Life is short, we need Python.

中奖名单|《Django企业开发实战》重印之赠书活动

分类:Django | 标签:       | 发布:2019-04-09 11:03 p.m. | 阅读量: 4449

铛铛铛铛~,话不多说,直接公布中奖名单,恭喜以上中奖的读者,认真的评论值得点赞,

《Django企业开发实战》正式开售

分类:Django | 标签:     | 发布:2019-02-15 11:50 p.m. | 阅读量: 5078

如果你想要学习 Django 开发(我认为Django是每个 Python Web 开发工程师不可错过的框架),我的建议是:阅读 Django 文档,阅读我的这本书《Django企业开发实战》,以及关注并参与到 Django 社区中。

其他分类: