the5fire

关注Python、Django、Vim、Linux、Web开发、团队管理和互联网--Life is short, we need Python.

【置顶】《Django企业开发实战》「勘误」

分类:Django | 标签:       | 发布:2019-03-20 10:07 p.m. | 阅读量: 18473

历次印刷的勘误表,供读者查阅。感谢热心朋友们的指正。

赠书福利|《Django企业开发实战》重印了

分类:Django | 标签:       | 发布:2019-04-02 11:02 p.m. | 阅读量: 6202

赠书福利。

《Django企业开发实战》FAQ - 持续更新

分类:Django | 标签:         | 发布:2019-03-31 9:18 a.m. | 阅读量: 6990

关于这本书《Django企业开发实战》经常会被问到的问题,做了个总结。

其他分类: