the5fire

关注Python、Django、Vim、Linux、Web开发、团队管理和互联网--Life is short, we need Python.

Django是否太重了

分类:Django | 标签:           | 发布:2013-07-10 7 a.m. | 阅读量: 13885

接触Django差不多两年了,从一开始转到python就开始用Django做项目,到现在依然是在Django上开发CMS。Django算是个重量级框架吗?我在思考。

其他分类: