the5fire

关注Python、Django、Vim、Linux、Web开发、团队管理和互联网--Life is short, we need Python.

搜狐视频付费产品招聘【Django工程师】

分类:招聘 | 标签:     | 发布:2014-10-08 10:11 p.m. | 阅读量: 13529

帮同事发个Django职位的招聘,有兴趣的可以直接发简历到我同事的邮箱,在最后。 岗位职责: --------------------------- 1. 负责付费视频的CMS系统开发 2. 参与项目开发/部署自动化工作 3. 参与Web系统性能调优工作

搜狐移动事业部招聘Python/Django工程师[过期]

分类:招聘 | 标签:     | 发布:2013-08-19 7:05 a.m. | 阅读量: 9432

近期我所在的新项目组又开始招人了,各位pythoner快快投简历过来吧。

其他分类: